Agata Ryniecka – psycholog

Założycielka Samo-dzielni. Pracownia edukacyjna. Prowadzi zajęcia Koncentruj się i ucz samodzielnie, grupy zabawowe, RPG, Konsultacje psychologiczne dla rodziców, warsztaty psychologiczne dla młodzieży i trening złości.

Ukończyłam studia psychologiczne na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z seksuologii. Od ponad 10 lat prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży wspierając ich rozwój i pomagając w przezwyciężaniu trudności szkolnych i nie tylko. We współpracy z rodzicami podczas konsultacji jesteśmy w stanie efektywnie pomóc małym dzieciom, jak i nastolatkom.

Zainicjowałam domowe grupy zabawowe, leśne grupy zabawowe, Małe Przedszkole (adaptacyjne grupy zabawowe realizowane w Przedszkolu nr 77). Założyłam Wioskę Strzeszyńskich Rodziców dzięki której skupiamy rodziców zainteresowanych edukacją domową, ale także tych którzy poszukują zajęć rozwijających zainteresowania ich dzieci.

Organizujemy zajęcia wspierające samodzielność, bliski kontakt z naturą, uważność. Bawimy się w poszanowaniu granic drugiego człowieka, zachowując własną tożsamość. Uczymy się poprzez zabawę, podążamy za zainteresowaniami dzieci i młodzieży, zauważamy ich trudności, słuchamy i wspieramy.

W ostatnich miesiącach uczestniczyłam w Konferencji o nastolatkach, warsztatach “Dziecko w szkole” organizowanych przez Natalię Fedan (certyfikowaną trenerką metody Self-reg, która jest nam bliska w pracy z klientami). Obecnie uczestniczę w kursie uważności MBSR organizowanym przez Agnieszkę Pawłowską.

Jakub Ryniecki – psycholog, psychoterapeuta systemowy

Prowadzę terapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz szkołę psychoterapii systemowej prowadzoną przez WTTS w Poznaniu.

Katarzyna Braszak – pedagog specjalny

Prowadzi zajęcia: zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, terapeutyczne, w tym: terapię ręki i zaburzeń motoryki małej, jestem Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych, prowadzę zajęcia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, naukę czytania globalnego metodą Glenna Domana, prowadzę zajęcia przygotowujące dzieci do uzyskania gotowości szkolnej.

Obszar moich zainteresowań, ale i pracy, jest ściśle związany z dziećmi, które potrzebują indywidualnego podejścia. Poszukiwanie rozwiązań i ułatwianie im i ich rodzicom pracy i funkcjonowania stało się moim motorem napędowym do podejmowania kolejnych wyzwań.

Jestem pedagogiem specjalnym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zajmuję się edukacją i terapią osób ze spektrum autyzmu. Jestem czynnym nauczycielem mianowanym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Adam Mickiewicza, a swoją wiedzę i praktykę wciąż poszerzam uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu pedagogiki specjalnej i potrzeb dzieci ze specyficznymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i w edukacji.

W swojej ofercie zajęć pozalekcyjnych proponuję również szeroko pojęte zajęcia kreatywne, m.in. podstawy szycia, w tym również kurs szycia na maszynie, zajęcia plastyczne, warsztaty okolicznościowe.

Zapraszam do współpracy

 

 

Sonia Kotlarek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Prowadząca zajęcia: Małe przedszkole, Grupa zabawowa, Klub 2-latka

Doświadczona nauczycielka wychowania przedszkolnego. 

 

Agata Wlazło

Prowadząca zajęcia: Małe przedszkole, grupy zabawowe i warsztaty psychologiczne.

Kończę studia psychologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam m.in. szkolenie dot. pomocy dzieciom z doświadczeniem traumy, szkolenie z zakresu Terapii Zabawą oraz Podstawowy Kurs Terapii Dziecka w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. 

Doświadczenie we współpracy z dziećmi i ich rodzicami zdobywałam podczas dwóch lat pracy w poznańskim klubie malucha, współprowadziłam zajęcia rozwojowe dla grup dzieci w wieku 1,5 do 5 lat. Współprowadziłam zajęcia terapeutycznej grupy zabawowej ZABAWNIK dla dzieci w wieku 3-6 lat w Fundacji 05. Od trzech lat prowadzę zajęcia z języka angielskiego, zarówno dla maluchów (od 2 roku życia), jak i dla uczniów szkoły podstawowej i liceum.

Jestem instruktorką ZHR. Przez 6 lat prowadziłam gromadę zuchenek, obecnie organizuję coroczne kolonie letnie dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz szkolenia i warsztaty dla przyszłych instruktorów dotyczące rozwoju dziecka, trudności w pracy wychowawczej i kontaktu z rodzicami.

Patrycja Jagiełka

Prowadząca zajęcia: terapia ręki i Sensoplastyka

Ukończyłam studia pedagogiczne na  Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalności edukacja elementarna i  terapia pedagogiczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć w klasach ”zerowych” i początkowych, korekcyjno- kompensacyjnych oraz, wyrównawczych. Byłam również wolontariuszem w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawności „Potrafię Więcej”.  Uczestniczyłam w kursach i szkoleniach podnoszących moje kompetencje w zakresie pracy z dzieckiem i rodzicem.  Posiadam kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z Sensoplastyki ® oraz diagnozy i terapii ręki.  

Antoni Nowacki

Prowadzący zajęcia z programowania i robotyki

Doświadczony wychowawca, wieloletni instruktor harcerski. Pracownik firmy “Szkoła umysłu”.