Agata Ryniecka – psycholog

Założycielka Samo-dzielni. Pracownia edukacyjna. Prowadzi zajęcia Koncentruj się i ucz samodzielnie, uważne uczenie się, grupy zabawowe, RPG, konsultacje psychologiczne dla rodziców, warsztaty psychologiczne dla młodzieży i trening złości, terapia dla dzieci i młodzieży, terapia rodzinna wspólnie z psychoterapeutą.

Ukończyłam studia psychologiczne na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z seksuologii. Od ponad 10 lat prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży, wspierając ich rozwój i pomagając w przezwyciężaniu trudności szkolnych i nie tylko (holistyczne ujęcie trudności dziecka).

Czytaj dalej

We współpracy z rodzicami podczas konsultacji jesteśmy w stanie efektywnie wspierać małe dzieci, jak i nastolatki.

Zainicjowałam domowe grupy zabawowe, leśne grupy zabawowe, Małe Przedszkole (adaptacyjne grupy zabawowe realizowane w Przedszkolu nr 77). Założyłam Wioskę Strzeszyńskich Rodziców, dzięki której skupiamy rodziców zainteresowanych edukacją domową, ale także tych, którzy poszukują zajęć rozwijających zainteresowania ich dzieci.

Organizujemy zajęcia wspierające samodzielność, bliski kontakt z naturą, uważność. Bawimy się w poszanowaniu granic drugiego człowieka, zachowując własną tożsamość. Uczymy się poprzez zabawę, podążamy za zainteresowaniami dzieci i młodzieży, zauważamy ich trudności, słuchamy i wspieramy.

W ostatnich miesiącach uczestniczyłam w Konferencji o nastolatkach, warsztatach “Dziecko w szkole” organizowanych przez Natalię Fedan (certyfikowaną trenerką metody Self-reg, która jest nam bliska w pracy z klientami). Ukończyłam kurs uważności MBSR organizowanym przez Agnieszkę Pawłowską. Nieustannie się uczę i kształcę. Obecnie uczestniczę w kursie podstawowym terapii systemowej, dzięki której poszerzam swój warsztat psychoterapeutyczny, czerpię garściami z doświadczenia innych osób.

Samo-dzielni zostali stworzeni z pasji do odkrywania dzieci, wsłuchiwania się w ich emocje i potrzeby. Dzieci, które uczestniczą w naszych zajęciach, czują się akceptowane, przez co chętnie przychodzą do pracowni, a poprzez zabawę uczą się i rozwijają.

Jakub Ryniecki – psycholog, psychoterapeuta systemowy

Prowadzę terapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych, terapia par i terapia rodzin.

Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz szkołę psychoterapii systemowej prowadzoną przez WTTS w Poznaniu.

Czytaj dalej

W terapii z dziećmi wykorzystuję terapię przez zabawę, wykorzystując gry typu RPG. Jestem dwujęzyczny, stworzyłem zajęcia Gra fabularna RPG po angielsku dla młodzieży. Prowadzę terapię w języku angielskim i polskim.

Codziennie uczymy się czegoś nowego. Towarzyszę klientom w odkrywaniu źródła ich trudności, wspólnie szukamy możliwych rozwiązań i sposobu komunikacji swoich potrzeb i emocji. W naszej pracy dążymy do porozumienia między najbliższymi osobami, nierzadko spotykając się na spotkaniach terapeutycznych całą rodziną.

Uczestniczę w spotkaniach superwizyjnych z certyfikowanym superwizorem i w superwizjach koleżeńskich, dzięki którym zdobywam nową wiedzę i doświadczenie. Terapie rodzinne prowadzę razem z psychologiem (i żoną) Agatą Ryniecką, dzięki wspólnej terapii nasze spotkania z rodzinami są rozwojowe i twórcze.

 

Sonia Kotlarek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Prowadząca zajęcia: Małe przedszkole, Grupa zabawowa, Klub 2-latka

Doświadczona nauczycielka wychowania przedszkolnego. 

 

Katarzyna Braszak – pedagog specjalny

Prowadzi zajęcia: zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, terapeutyczne, w tym: terapię ręki i zaburzeń motoryki małej, jestem Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych, prowadzę zajęcia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, naukę czytania globalnego metodą Glenna Domana, prowadzę zajęcia przygotowujące dzieci do uzyskania gotowości szkolnej.

Obszar moich zainteresowań, ale i pracy, jest ściśle związany z dziećmi, które potrzebują indywidualnego podejścia.

Czytaj dalej

Poszukiwanie rozwiązań i ułatwianie im i ich rodzicom pracy i funkcjonowania stało się moim motorem napędowym do podejmowania kolejnych wyzwań.

Jestem pedagogiem specjalnym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zajmuję się edukacją i terapią osób ze spektrum autyzmu. Jestem czynnym nauczycielem mianowanym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Adam Mickiewicza, a swoją wiedzę i praktykę wciąż poszerzam, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu pedagogiki specjalnej i potrzeb dzieci ze specyficznymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i w edukacji.

W swojej ofercie zajęć pozalekcyjnych proponuję również szeroko pojęte zajęcia kreatywne, m.in. podstawy szycia, w tym również kurs szycia na maszynie, zajęcia plastyczne, warsztaty okolicznościowe.

W swojej ofercie zajęć pozalekcyjnych proponuję również szeroko pojęte zajęcia kreatywne, m.in. podstawy szycia, w tym również kurs szycia na maszynie, zajęcia plastyczne, warsztaty okolicznościowe.

Zapraszam do współpracy.

Patrycja Jagiełka

Prowadząca zajęcia: terapia ręki i Sensoplastyka.

Ukończyłam studia pedagogiczne na  Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalności edukacja elementarna i  terapia pedagogiczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Czytaj dalej

Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć w klasach ”zerowych” i początkowych, korekcyjno- kompensacyjnych oraz, wyrównawczych. Byłam również wolontariuszem w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawności „Potrafię Więcej”.  Uczestniczyłam w kursach i szkoleniach podnoszących moje kompetencje w zakresie pracy z dzieckiem i rodzicem.  Posiadam kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z Sensoplastyki ® oraz diagnozy i terapii ręki.  

Anna Witkowska

Majka Schraube