Baza na Batorego – zajęcia rozwojowe dla dzieci zapisanych do edukacji domowej

Start: wrzesień 2024

Dla kogo?

Dla dzieci w klasach 1-4 (w ramach edukacji domowej), dla dzieci wrażliwych, z wyzwaniami rozwojowymi, dla których mała grupa jest najlepszą przestrzenią do rozwoju i dobrego samopoczucia.

Kiedy?

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-15:00.

Gdzie?

Baza na Osiedlu Batorego 82 – zbiórka w ustalonym punkcie w lesie między 9:30-9:45, a po wyprawie powrót do Bazy.

Rytm dnia:

Czytaj dalej

9:30/9:45 zbiórka w lesie w umówionym wcześniej punkcie

9:45 wyprawa do lasu, piknik, zajęcia na kocu, zabawy ruchowe, swobodna zabawa (dzieci są kreatorami a tutor jest uczestnikiem zabawy)

12:00 powrót do bazy na Osiedlu Batorego

Popołudnie w bazie: zajęcia dla chętnych, przygotowanie do egzaminów, gry planszowe, zajęcia artystyczne (tutor podąża za potrzebami i ciekawością dzieci, odpowiada na bieżące zainteresowania, wspólnie tworzą aktywności i zabawy rozwijające), dla chętnych dzieci ewentualne wyjście do pobliskiego mini lasu / na plac zabaw / boisko

W zależności od potrzeb grupy ok. godziny 13-14 obiad w termosie – często przy czytaniu książki / lektury / podręcznika przedmiotowego

14:30/15:00 odbiór dzieci

Ilość dzieci:

W roku 2024/25 planujemy przyjąć do projektu do 7 dzieci (przy stałej obecności 2 tutorów).

Naszym największym zasobem jest zespół, który współpracuje ze sobą od trzech lat. Jesteśmy zgrani, uważni i wspieramy dzieci zapraszając ich do samodzielności, uważności, współpracy ze sobą. W zespole są pasjonaci, pedagodzy specjalni, psycholog i psychoterapeuta. Bierzemy udział w regularnej superwizji u Natalii Minge.

Zespół

Tworzę projekt Baza, bo widzę, że są dzieci, dla których takie miejsce pozwala im się rozwijać w pełni i w poczuciu akceptacji, pozwala im się uczyć i odkrywać świat.

Czytaj dalej

Uwielbiam spędzać czas w lesie, te momenty, gdy mogę być podczas zajęć z dziećmi wiele mnie uczą. Tworzę projekt dla dzieci wrażliwych, neuroróżnorodnych, ale i też takich, które po prostu pragną spędzać czas w lesie i bez lęku swobodnie bawić się każdego dnia. Wrażliwe dzieci rodzą się, aby uwrażliwiać świat, dzięki temu nasz świat jest wyjątkowy. Widzę jak przyciągamy do siebie nie tylko dzieci, ale i dorosłych, którzy widzą wartość w takim projekcie. A każdy z nas ma dobry powód, aby tutaj być. Jestem tu, bo potrafię stworzyć przestrzeń do rozwoju, gdzie najważniejsza jest relacja.

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Założyłam pracownie psychologiczną Samo-dzielni, od wielu lat organizuję zajęcia dla dzieci.

Mój świat to przede wszystkim rodzina, jestem mężem i tatą, dużo czasu spędzam na oglądaniu świata z perspektywy kilkuletnich dzieci. Relacje z drugim człowiekiem, wspólne smutki i radości, uczą mnie każdego dnia, jak jesteśmy różni, a każdy człowiek, którego spotykam, jest dla mnie niezwykłą i niepowtarzalną historią, której czasem staję się częścią. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, bliskie jest mi podejście relacyjne, Porozumienie Bez Przemocy oraz popełnianie błędów i szukanie wspólnych rozwiązań. W wolnych chwilach lubię napić się dobrej kawy i herbaty, zrobić biwak w lesie, a zimą wskoczyć do zamarzniętego jeziora.

 

Baza to lokal użytkowy o powierzchni 44 m kwadratowych, który jest podzielony na 3 pomieszczenia: pokój codziennych aktywności (zajęcia artystyczne, wspólna zabawa na dywanie, zajęcia przy stoliku, wspólne posiłki), sala ciszy (z domkiem wyciszenia, biblioteczką, kanapą i kocami) i sala ruchu (drabinki, maty, elementy z sal doświadczania świata), do tego mała kuchnia i łazienka współdzielona z drugim lokalem obok.

Czytaj dalej

Organ prowadzący projekt: Samo-dzielni. Pracownia psychologiczna. Organizowane zajęcia figurują w PKD jako „zajęcia pozaszkolne inaczej niesklasyfikowane”.

W ramach edukacji domowej dzieci w Bazie są zapisywane do szkoły macierzystej, która jest prowadzona przez Fundację Gromada w Poznaniu.

Jak działamy?

Czytaj dalej

W ciągu tygodnia:

codzienne wyprawy do lasu

wycieczki raz w tygodniu (muzea, teatr, wystawy, inny las, sporty: konie, rajdy rowerowe)

dużo swobodnej zabawy tworzonej przez dzieci (dorosły jest uczestnikiem zabawy)

dużo ruchu w lesie i w bazie, uwrażliwienie na przyrodę i las

 

Rozwój:

bazujemy na naturalnym rozwoju dzieci, zwracamy uwagę na rozwój dzieci w każdym obszarze ich funkcjonowania: poznawczym, emocjonalnym, społecznym, prospołecznym i biologicznym

 

wspieramy poczucie własnej wartości u dzieci poprzez odkrywanie z nimi ich mocnych stron, zauważanie (nazywanie) ich w codziennym życiu

 

rozwijanie samodzielności życiowej i niezależności; również tego, aby dzieci mogły decydować o sobie w poszanowaniu granic innych osób, aby potrafiły efektywnie komunikować się z innymi. A wszystko to przy wsparciu uważnych dorosłych.

Relacje i komunikacja:

budowanie wartościowych relacji – nie są to idealne relacje, w których nie ma żadnych konfliktów, lecz autentyczne, szczere relacje dążące do ciągłego poszukiwania strategii, aby zaspokajać potrzeby wszystkich członków grupy i opiekunów

 

dorośli budują relację z dziećmi, w której dzieci mogą uczyć się samokontroli i samoregulacji, a w trudnych sytuacjach wesprzeć się na zrównoważonych dorosłych (tutorzy i rodzice)

 

Zwrócenie uwagi na indywidualne potrzeby wspiera tworzenie grupy:

jesteśmy elastyczni, podążamy za indywidualnymi potrzebami dzieci, potrafimy negocjować, często dochodzimy do konsensusu, sporadycznie głosujemy. Wtedy na podstawie głosowania podążamy za większością, jednak w pamięci zapisujemy informację o innych głosach i w miarę możliwości zapraszamy dzieci do realizacji tych pomysłów w innym terminie. Dzięki temu każdy członek społeczności czuje się ważny.

 

wsłuchujemy się w potrzeby każdego dziecka i każdego dorosłego, wspólnie poszukujemy strategii zaspokajania potrzeb lub sposobu radzenia sobie z frustracją potrzeb

 

dążymy do współdziałania w grupie i współpracy pomiędzy dziećmi – spajanie grupy, przeciwdziałanie wykluczeniu z grupy, wsparcie we wzajemnej komunikacji

 

ciekawość i rozwój – dorośli nie opierają swojej pracy na jednej wybranej metodzie, z ciekawością poszukują rozwiązań satysfakcjonujących dla każdego dziecka w grupie. Jest to ambitne zadanie, ale możliwe do zrealizowania.

 

odkrywamy naszą wolność uwzględniając granice osobiste innych, zasady społeczne i zasady panujące w różnych miejscach

 

w naszej grupie dzieci mają szansę na realizowanie swojej kreatywności i niezależności, rozwijają także swoją elastyczność

 

Nauka przez doświadczanie:

nauka przez zabawę

 

nauka w ruchu

 

wsparcie rodzin w procesie przygotowania do corocznych egzaminów – zapraszanie dzieci do współodpowiedzialności za przygotowanie do egzaminów przy wsparciu tutorów i rodziców, organizacja tego procesu inspirowana planem daltońskim

 

codzienne czytanie książek

Akceptacja / zrozumienie / samoregulacja:

swoboda i wolność osobista z poszanowaniem granic innych osób wokół nas

 

szanujemy granice drugiego człowieka i to, że może mieć inne zdanie niż my, uwrażliwiamy dzieci na ewentualne zachowania mające charakter wykluczenia lub wyśmiania dziecka w grupie

 

jesteśmy otwarci na neuroróżnorodne dzieci – wrażliwe oraz te ze specjalnymi potrzebami, w tym spektrum autyzmu w normie intelektualnej. Tworzymy miejsce integracyjne, w którym dzieci z różnymi wrażliwościami mogą czuć się bezpiecznie, uczyć się, rozwijać i mieć poczucie przynależności do grupy. W tej małej społeczności dzieci mogą nawiązywać satysfakcjonujące relacje społeczne a także poznawać siebie i uczyć się samokontroli nie poprzez komiksy sytuacyjne na kartach pracy, lecz w realnym życiu – tu i teraz.

 

Wyzwania i rola tutora:

Czasami trudne zachowania są ogromnym wyzwaniem dla dzieci i dorosłych w grupie. Tutorzy są po to, aby chronić tych, którzy tego potrzebują i wspierać tych którzy potrzebują ich wsparcia. Tutor patrzy na sytuację z lotu ptaka, nie ocenia, ale jest towarzyszem, stara się zrozumieć. Wspólnie staramy się wsłuchać w każdą osobę i odkryć to, co możemy w podobnej sytuacji zrobić w przyszłości, jak sobie poradzić, jak czemuś zapobiec. Codziennie poznajemy się lepiej, dzięki czemu wspólnie zapobiegamy wielu trudnym zachowaniom. 

 

Nie stosujemy nagród ani kar, w zamian za to pracujemy w oparciu o relacje.  Szanujemy granice dzieci i dorosłych, bo w naszej grupie każdy jest ważny.

 

Tutorzy to dorośli, którzy przyjmują dziecko z całym spektrum jego zachowań, również z trudnościami. Z życzliwością i autentycznością budują oni wartościową relację, która pomaga dzieciom w odnajdywaniu siebie i wspiera je w ich trudnościach. Wspólnie z rodzicami poszukują wspierających strategii.

 

Rodzice:

Praca w trójkącie współpracy: dziecko – rodzice – tutorzy, stała komunikacja i współpraca z rodzicami. Warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy z daną rodziną jest wzajemne porozumienie dotyczące postępowania i radzenia sobie z trudnościami i sposobów wspierania dziecka oraz wspólne postrzeganie kwestii zdrowej relacji i rozwoju.

Rekrutacja ciągła:

krok 1: informacja o rekrutacji do nowego projektu dla dzieci z edukacji domowej (mamy max. 2 miejsca)

krok 2: Wypełnienie zgłoszenia i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł (dane do konta w zakładce kontakt z dopiskiem: Baza – zajęcia pozaszkolne)

krok 3: Spotkanie z rodzicami.

krok 4: Spotkanie dziecka 1:1 z tutorem Michałem i Izą (czasami kilka spotkań – ustalamy indywidualnie)

krok 5: dzień próbny w terenie, poznanie się. Spotkanie bez rodziców.

krok 6: decyzja o przyjęciu dziecka.

krok 7: podpisanie umowy i uiszczenie opłaty wpisowej 1000 zł.

 

Opłaty:

Cena za zajęcia w trybie 5 dni w tygodniu: 1400-1500 zł miesięcznie (widełki oznaczają, że rodzic może wybrać kwotę w tym przedziale)

Dla dzieci z orzeczeniem cena w trybie 5 dni w tygodniu: 1000-1500 zł miesięcznie (widełki oznaczają, że rodzic może wybrać kwotę w tym przedziale)

 

Wycieczki dodatkowo płatne, obiad w termosie we własnym zakresie.