Terapia ręki – Poznań i okolice

Terapia ręki to zajęcia skierowane dla dzieci wykazujących problemy z wykonywaniem codziennych czynności, wolnym tempem uczenia się nowych czynności motorycznych, trudnościami z planowaniem ruchów, pisaniem, rysowaniem, kolorowaniem oraz zaburzeniami napięcia w obrębie kończyny górnej. Mają one na celu pomoc w osiągnięciu pełnej samodzielności w zakresie samoobsługi,  poprawę precyzyjności ruchów dłoni i palców.

Terapia zawsze poprzedzona jest wywiadem  i diagnozą. Dzięki temu terapeuta dobiera indywidualne ćwiczenia do potrzeb dziecka.

Prowadzący: Patrycja Jagiełka, pedagog

Inwestycja: 60zł (przy podpisaniu umowy)