Samo-dzielni w nauce. Koncentruj się i ucz samodzielnie! (6o-90 min)

Korzyści:

-zajęcia odbywają się w małych grupach lub indywidualnie (obecnie tylko indywidualnie)

-podążanie za zainteresowaniami dziecka, jego potrzebami poprzez wykorzystanie metody projektu, co pozytywnie wpływa na rozwijanie motywacji wewnętrznej do zdobywania wiedzy i uczenia się

-ćwiczymy umiejętności wspierające dzieci w nauce w szkole: koncentracja uwagi, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała, czytanie ze zrozumieniem

-odkrywamy talenty dziecka i wspieramy ich poczucie sprawstwa i poczucie własnej wartości w szkole

-pracujemy w oparciu o metodę samoregulacji, dzięki której wspólnie odkrywamy stresory, które wpływają na naukę dziecka w szkole, jak i poza nią

-ściśle współpracujemy z rodzicami (podczas konsultacji) wspierając dziecko w procesie uczenia się

Więcej o metodzie projektu: https://www.poradydo.pl/wyobrazmy-sobie-dziecko-ktore-samo-sie-uczy-i-robi-to-z-pasja/

Więcej o motywacji wewnętrznej: https://www.poradydo.pl/jak-motywowac-dziecko-do-nauki-jak-od-najmlodszych-lat-pielegnowac-naturalna-motywacje-wewnetrzna-swojego-dziecka/

Więcej o wspieraniu uczniów w nauce: https://www.poradydo.pl/5-krokow-do-zrozumienia-czym-jest-minimalna-pomoc/

Prowadzące: Agata Ryniecka - psycholog

Warsztaty psychoedukacyjne (8-11 lat) - 90 min

Warsztaty wspierające rozwój umiejętności społecznych - grupa zamknięta

Korzyści:

  • większa samoświadomość dzieci
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami np. złością
  • umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych i cudzych emocji
  • asertywność
  • większa uważność, która wpływa pozytywnie na lepszą koncentrację w szkole
  • komunikowanie się

Program 90 minutowego spotkania:

  1. Powitanie, rundka w kółku.

Ćwiczenie uważności.

  1. Ćwiczenia wspierające umiejętności społeczne poprzez gry, wspólne gotowanie, spacery, działania nastawione na współdziałanie.

Podczas ćwiczeń stawiamy na:

- wspieranie motywacji wewnętrznej

- dobrowolnym braniu udziału w ćwiczeniach

- wspieranie uczestników w samodzielnym rozwiązywaniu konfliktów na bieżąco, z możliwością czasowego podziału grupy na dwie

- podążanie za uczestnikami, elastyczność w realizowanym programie

- wspólne decydowanie o aktywności, która będzie się działa w kolejnym tygodniu

- rozwijanie empatii wśród uczestników.

 

  1. Czas swobodnej aktywności, swobodna zabawa, przy wsparciu terapeutów, aby nikt nie czuł się zraniony, wykluczony.

 

  1. Podsumowanie działań w dzisiejszym dniu + ustalenie planu i negocjacja działań wspólnych podczas kolejnego spotkania za tydzień.

 

Cykl zajęć prowadzony jest we wtorki 14:15-15:45.

Koszt zajęć 45zł (płatność z góry raz w miesiącu), średnio: 180zł/miesięcznie

Grupa ma charakter grupy zamkniętej.

Grupa od 3-6 osób

 

7, 14, 21 stycznia – spotkania wstępne (próbne, zapis na trzy zajęcia, w tym jedno indywidualne – ostatnie)

od 11 lutego grupa zamknięta (spotkania indywidualne raz w miesiącu, spotkania indywidualne z rodzicem dwa razy podczas cyklu zajęć (25.02, 21.04 lub 12.05)

 

Prowadzące: Agata Ryniecka - psycholog, Agata Wlazło - psycholog

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia skierowane dla dzieci wykazujących problemy z wykonywaniem codziennych czynności, wolnym tempem uczenia się nowych czynności motorycznych, trudnościami z planowaniem ruchów,  pisaniem, rysowaniem, kolorowaniem oraz zaburzeniami napięcia w obrębie kończyny górnej. Mają one na celu pomoc w osiągnięciu pełnej samodzielności w zakresie samoobsługi,  poprawę precyzyjności ruchów dłoni i palców.

Terapia zawsze poprzedzona jest wywiadem  i diagnozą. Dzięki temu terapeuta dobiera indywidualne ćwiczenia do potrzeb dziecka.

Prowadzące: Patrycja Jagiełka - pedagog

Gra fabularna RPG 7-9l / 10-12l (60min)

Korzyści:

– zajęcia oparte na grze fabularnej, rozwijają kreatywność, wyobraźnie, przełamują stereotyp, że ciekawa gra może być tylko przy użyciu komputera

-podążanie za dziećmi, ich zainteresowaniami, zdobywamy wiedzę przy okazji bawiąc się w grę fabularną

-wspieranie dzieci w przełamywaniu swoich lęków w grupie, dzieci podejmują decyzję, przejawiają inicjatywę, tworzą swój świat gry, w którym od nich zależy prawie wszystko, uczą się negocjacji, logicznego myślenia, współpracy i współdziałania

-małe grupy dzieci (6-8 os)

Więcej o RPG i jej terapeutycznej roli:

Prowadząca: Agata Ryniecka - psycholog

SAMO-dzielne dzieci z edukacji domowej 7-9l (120 min, realizowane przedpołudniem)

Korzyści:

-podczas zajęć podążamy za dziećmi i ich potrzebami, uczymy się szanować granicę, dbać o pozytywne rozwiązywanie konfliktów

-rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych

-rozwijanie inicjatywy u dzieci poprzez podążanie za nimi, wspólne poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytanie, wspólne poznawanie świata, który jest w obszarze zainteresowań dzieci

-umiejętność podejmowania decyzji, współdziałania i współpracy w grupie, negocjacji

-rozwijanie poczucia sprawstwa poprzez włączanie dzieci w każdy etap nauki i wspólnej pracy

-rodzic może uczestniczyć w zajęciach, kontynuować w domu projekt, który proponujemy podczas zajęć

-rodzic i dziecko lubią uczyć się wspólnie, co ma pozytywny wpływ na ich wspólną naukę w przyszłych latach, gdy dziecko pójdzie do szkoły, albo pozostanie w domu na edukacji domowej

Więcej o metodzie projektu: https://www.poradydo.pl/wyobrazmy-sobie-dziecko-ktore-samo-sie-uczy-i-robi-to-z-pasja/

Więcej o tym jak pomagać dziecku w nauce: https://www.poradydo.pl/techniki-zapamietywania/ https://www.poradydo.pl/5-krokow-do-zrozumienia-czym-jest-minimalna-pomoc/

Prowadzące: Agata Ryniecka - psycholog, Agata Wlazło - psycholog