DESIGN THINKING PLAYGROUND – edycja dla studentów / edycja dla młodzieży 

praktyczna nauka języka angielskiego z wykorzystaniem metody projektów i myślenia projektowego (Design Thinking) 

Korzyści : 
-aktywizujące projekty i ciekawe eksperymenty, by ćwiczyć komunikację w języku angielskim;

– doskonalenie kluczowych w 21-szym wieku umiejętności: kreatywności , współpracy, empatii, krytycznego myślenia, 

– nauka w kameralnej grupie oparta na aktywizujących ćwiczeniach 

Ciekawe ścieżki tematyczne: 

*innowacja w procesie rozwiązywania problemów
*tworzenie notatek wizualnych
*ćwiczenia kreatywności 
*szybkie i efektywne podejmowanie decyzji
*doskonalenie umiejętności pracy w grupie: teamwork i team building  
*nauka prototypowania na papierze i online
*wykorzystanie swojego potencjału – discover your superpowers 

*zapraszamy uczniów/ studentów, którzy już potrafią posługiwać się językiem angielskim, chociaż w stopniu podstawowym. Celem zajęć będzie ćwiczenie i doskonalenie aspektu komunikacyjnego języka w ramach różnych ścieżek tematycznych.

DESIGN THINKING PLAYGROUND – edycja dla dzieci szkolnych

praktyczna nauka języka angielskiego z wykorzystaniem metody projektów i myślenia projektowego (Design Thinking) 

Korzyści : 
-aktywizujące projekty i ciekawe eksperymenty, by ćwiczyć komunikację w języku angielskim;

– doskonalenie kluczowych w 21-szym wieku umiejętności: kreatywności , współpracy, empatii, krytycznego myślenia, 

– nauka przez zabawę, w kameralnej grupie

Ciekawe ścieżki tematyczne: 
*all about me 
*saving the planet
*little scientists
*inventors on the mission
*handmade games
*superhero academy   

 

Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@samo-dzielni.pl / 888202604

Rezerwuj online